top of page
פטריות לארוחת הבוקר - ספר ילדים מאת תמי אלינסון

פטריות לארוחת הבוקר

פיץ הוא אוגר זהוב קטן החי בשלווה במאורה שלרגלי עץ אלון עתיק. יחד עם קוץ הקיפוד, חברו הטוב, הוא יוצא ערב אחד למשימה חשובה דרך החורש והשדות המקיפים את ביתו. בדרך הם נתקלים בחיות בלתי מוכרות ומתוודעים להבדלים בין אופיין, השונה זו משל זו. תוך כדי כך לומדים פיץ וקוץ על התנהגויות רצויות ורצויות פחות בחברה ובמגע עם הזולת.

 

"פטריות לארוחת הבוקר" הוא ספר הילדים השני של תמי אלינסון. הספר נכתב תוך מתן דגש על שפה עשירה, במטרה להרחיב ולהעמיק את אוצר המילים של הילד.

המזמינים את הספר יקבלו במתנה גם את הספר "פיץ, האוגר הזהוב"!

bottom of page